Kurumsal kimlik, pazarlamada (marketing), bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem (logo) den ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kâğıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir.

Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez.

Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma amblemi üzerine kurulmuştur. Amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, yazı tiplerinin hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur.

Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir.

Kurumsal kimlik firma için oluşturduğu imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasının sağlayan çalışmalardan biridir.

HH-Corporate-IdentityKurumsal kimlik bu nedenle üzerinde hassasiyetle durulması gereken firmanın geleceği açısından çok önemli grafiksel, tasarımsal ve düşünsel öğeler içerir. Bunları bir bütün olarak harmanlamak kurumsal kimlik çalışması ile mümkün olmaktadır. Kurumsal kimlik oluşturma aşamasında kurumsal kimlik tasarımına başlanmadan önce kurumsal kimlik kavramı kuramsal olarak çok iyi analiz edilmeli ve firmaların sektör ve ihtiyaçlarına, çağın getirdiği yeniliklerle, görsellik, işitsellik ve özgünlük içermelidir.

Kurumsal kimlik, firmaların imajı oluşturmada bir dışa vurum ve anlatım biçimidir. Kurumsal kimlik çalışmaları firmaların kendilerini dış ve iç çevrelerinde kabul ettirebilmelerinde pozitif veya negatif  yönde etkileşim sağlayacak çok önemli bir unsurdur. Kurumsal kimlik çalışmasının oluşturulması ve yapılmasından sonra olumlu yada olumsuz olarak yansımalarını ölçebilmek için belirli bir zaman gerekir. Kurumsal kimlik yaşam evresi denir. Kurumsal kimliğin kabul edilmesi ve firma üzerindeki misyonu bu evrede belli olurken, olumlu yada olumsuz yansımalarda, bu evre içinde gözlemlenir ve ölçümlenir.

Kurumsal kimlik çalışması doğru grafik ve renklerle yapılmalıdır. Kurumsal kimlik oluşturmanın başlıca kurallarından biri firma yetkililerinden doğru bilgileri almak, kuruluş amaçlarını ve hedeflerini öğrenerek bunlara yönelik grafiksel baskı tasarım ve tanıtım çalışmalarını koordine etmektir. Kurumsal Kimlik Çalışmaları belli temel yapı taşlarından oluşur. Logonuzun oluşturduğu ciddiyetinizi gösteren kurumsal kimliğiniz kullanım alanı ve ihtiyacınıza göre; antetli kağıt,  kartvizit, diplomat zarf, torba zarf, kapaklı dosya, cd, cd kabı, duyuru, bülten ve faks taslağı,fatura, irsaliye, not defteri ve kalemi , t-shirt v.b. materyallerden oluşur. En önemli kuralı firmanın kuruluş  felsefesine uygun olmasıdır.  Kurumsal kimliğiniz logonuzun şekli ve renklerine uygun olmalıdır ve yine vektörel çalışılmış olmalıdır.

corporate-indKurumsal kimlik çalışması için yapılan işler; Logo – Amblem Tasarımı, Firma Hakkındaki Tanıtım Yazıları, Kurumsal Renkler, Slogan ve Sloganın Logo ile Kullanılması, Antetli Kağıtlar, Kartvizit, Fatura, Muhasebe Evrakları, Kurumsal Zarflar, Diplomat Zarflar, BaşvuruFormları, Müşteri Kartları, Firma Yazılımları, İç Yazışma Belgeleri, Bloknotlar, Billboardlar, İç Yönlendirme Levhaları, Web Sitesi, Mobilya Aksesuar Tasarımları, Elektronik İmzalar, Mail İmzaları, Şikayet Kutusu, Santral  Konuşması, Firma Çalışanlarının İş Bölümü Düzeni, Title Belirlenmesi ve Çalışanların Ünvanlarının seçilmesi,Tanıtım Cdsi, Ürün Cdsi, Bayraklar, Promosyon Ürünleri ve Tanıtıcı Meteryaller , Katalog Tasarımları, Broşür Tasarımları, İnsert Tasarımları, Tabela ve Reklam ve Tanıtım Araçlarınının Tasarımı Gibi…

Çok basit olduğunu düşündüğümüz kurumsal kimlik aslında birçok firmanın ellerinde imkan olmasına rağmen tam anlamıyla kurumsal sistemi etkin bir biçimde oluşturamadığını  ve kurumsallaşmayı sağlayamadığını görürüz. Kurumsal Kimlik çalışması zor bir süreç ve sabır gerektirir.

× ATP Ajans Canlı Destek

Şuanda çevrimiçi operatör bulunamamaktadır. Lütfen ePosta ile ulşaınız